Žijeme technologiemi
a na kvalitní vybavení
nedáme dopustit.
Technology is our lives and
we pay attention to quality equipment.

Pouhých 5 min od Only 5 mins from

Ilustrace Vzdálenosti Od Studia

Víme, co frčí. We know what's hot.

Rozumíme nejen umělcům
a služby stavíme na míru.
We understand not only artists
and we build our services to suit.

O nás About us

Jsme skupina nadšených tvůrců, které žene zápal pro kreativní a progresivní tvorbu. Spojujeme specialisty a jejich služby pod jednu střechu. Umělce přibližujeme k lepším příležitostem a výsledkům. Co to znamená? Orientujeme se v současných trendech a zároveň hledáme a tvoříme nové způsoby kreativního vyjádření. Díky našim 5 základním službám pomůžeme každému umělci jejich tvorbu a jméno posunout o level výš. We are a group of enthusiastic creators who are driven by a passion for creative and progressive creation. We combine specialists and their services under one roof. We bring artists closer to better opportunities and results. What the mean? We orient ourselves in current trends and at the same time we are looking for a we create new ways of creative expression. Thanks to ours 5 basic services we will help every artist to take their work and name to the next level up.

Naše zvýhodněné balíčkyOur discounted bundles

Záleží nám na tom, abyste rostli ve všech směrech. Kromě jednotlivých služeb nabízíme také zvýhodněné balíčky při jejich kombinaci. Kontaktujte nás a my Vám přípravíme speciální cenu dle Vašich potřeb. Například: We care about you growing in all directions. Except we also offer discounted bundles for individual services combination. Contact us and we will prepare a special price according to your needs. For example:

Prezentační web + Focení + Promo videoWeb portfolio + Photography + Promo video


Nahrání skladby + Videoklip + Propagace na sociálních sítíchSong recording + Music video + Promotion on social networks

studio.

Hudba a zvuk nás baví. We enjoy music and sound.

Vstoupit do banger kitchen Enter the banger kitchen

video.

Pojďme propojit naše umění. Let's combine the best of your art with the best of ours.

Klapka, kamera, akce! Aaand.. action!

art.

Budete působit skvěle. Protože si to zasloužíte. You will look professional. Because you deserve it.

Na designu mi záleží I care about design

web.

První dojem? Ten Vám uděláme nezapomenutelný. First impression? We got you.

Webovou vizitku chci mít oslovující I want to be appealing online!

socials.

Sociální sítě mají obrovský potenciál. Pojďme ho společně využít. You focus on your art. We make the world know

Chci oslovit fanoušky I want to reach out to the fans

Náš příběh Our story

Tehdy v červnu 2020 to začalo jako nahrávací studio. S nasbíranými zkušenostmi od řad českých i zahraničních producentů a hudebníků jsem dostal odvahu poskytovat hudební produkci umělcům. S kapelou, přáteli a známými jsme nahrávali zejména pro osobní radost a potěšení. Postupně však rostl i zájem veřejnosti, tzv. “přátel mých přátel.” Za uplynulou dobu se mě mnoho intepretů ptalo na rady ohledně hudebního průmyslu. Cítil jsem, že v Česku není moc příležitostí pro začínající umělce a člověk v návalu informací a možností moc neví, “kam sáhnout.” Je mnoho společností, které nabízí jednotlivé služby, avšak žádná z nich nenabízí “vše, co umělec potřebuje.” A tak se zrodil RoseStreet - kreativně-produkční společnost, poskytující všestranné služby talentovaným umělcům a kreativcům.

Vše je o lidech. Od samého vzniku společnosti byl mou pravou rukou David Malášek, kterému jsem vděčný za jeho pomoc. Jsem rád, že se nám podařilo dát dohromady nadšený a schopný tým a že mé jméno může být mezi jména mých kolegů řazeno. My tu jsme pro příležitosti tvořit. Tak na co čekáš ty?

Jiří Nekovář, zakladatel firmy
Back in June 2020, it started as a recording studio. With the collected experience from a number of Czech and international producers and musicians I got the courage to provide music production to artists. With the band, friends and acquaintances, we recorded mainly for personal enjoyment and pleasure. Gradually, however, the interest of the public, the so-called "friends of my friends." Over the years, many artists have asked me for advice about the music industry. I felt that there wasn't much opportunities for aspiring artists in the country, and in the rush of information and ...you don't really know where to go. There are many companies that offer individual services, but none of them offer "everything an artist needs." And so RoseStreet was born - a creative production company, providing a full range of services to talented artists and creatives.

It's all about people. Since the company's inception, my right hand man has been David Malášek, to whom I am grateful for his help. I am glad that we have managed to put together an enthusiastic and capable team and that my name can be counted among the names of my colleagues. We are here for the opportunity to create. So what are you waiting for?

Jiří Nekovář, company founder

Odpovídáme každý den v čase 8:00 - 20:00 během 3 hodin. We reply every day between 8:00 and 20:00 within 3 hours.

Pro urychlení komunikace doporučujeme zavolat, popřípadě do e-mailu zadat Váš telefonní kontakt.

Těšíme se na Vás!
To speed up communication, we recommend to call or enter your phone contact in the e-mail.

We look forward to seeing you!

Chceš být součástí RoseStreet? Do you want to be part of RoseStreet?

RoseStreet Studio, s.r.o.
Růžová 970/7 110 00 Praha 1 - Nové Město


IČO 099 20 072
C 343733 vedená u Městského soudu v Praze

Růžová 970/7 110 00 Praha 1 - Nové Město

info@rosestreet.cz +420 608 703 023

Kreativně-produkční společnost Creative-production company

Instagram LogoFacebook Logo