Vrátit se domůBack to homepage

web.

Vaše on-line prezentace dělá nezaměnitelný první dojem. My se Vám o jednu takovou postaráme. Your online presentation makes an unmistakable first impression. We will take care of one for you.

Zařídíme full-service tvorbu působícího webu, následnou správu a jeho šikovné fungování. We will arrange full-service creation of a working website, subsequent management and its efficient operation.

David Malášek

Graphic/Web Designer, Technical Director

Jmenuji se David Malášek a věnuji se grafickému designu a web developmentu. Zaměřuji se zejména na logotvorbu, reklamní grafiku a grafické návrhy webu včetně jejich následného technického vypracování. Svou uměleckou kariéru jsem započal jako kameraman, režisér a střihač v jedné osobě, následně jsem přešel na fotografii, odkud jsem přešel ke grafice a web developmentu. Zakládám si na co nejefektivnějším využívání nejnovějších technologií tak, aby výsledná práce udržovala krok s posledními trendy a zároveň byla výkonnostně bez chyby. Jsem stále i studentem a kromě grafiky a webu také hraji v rockové kapele. My name is David Malášek and I work in graphic design and web development. I focus mainly on logo design, advertising graphics and graphic web designs, including their subsequent technical development. I started my artistic career as a cameraman, director and editor in one person, then I switched to photography, from where I switched to graphics and web development. I rely on the most efficient use of the latest technologies so that the resulting work keeps up with the latest trends and at the same time is flawless in terms of performance. I'm still a student and in addition to graphics and the web I also play in a rock band.

Ondřej Sukač,
Tomáš Kroupa

Web Developers

Jsme duo z Brna, ktere se přes malé projekty v online prostředí dostalo k tvorbě zakázek pro malé i velké klienty. Naučili jsme se po cestě spoustu věcí, které nyní využíváme při tvorbě našich zakázek a postupně rozšířili náš tým. Jsme schopni vytvořit skvělou digitální prezentaci i postavit designový web na míru. Věci říkáme na rovinu a ke spolupráci přistupujeme s maximální odpovědností. We are a duo from Brno who, through small projects in the online environment, got to create orders for both small and large clients. We learned a lot of things along the way, which we now use when creating our orders and gradually expanded our team. We are able to create a great digital presentation as well as build a customized design website. We say things straight and approach cooperation with maximum responsibility.

Služby Services

V čem vynikáme? What are we best at?

Prezentační weby Presentation webs
  • Vhodné pro většinu umělců, kteří se chtějí ukázat v tom nejlepším světle a informovat své fanoušky. Suitable for most artists who want to show themselves in the best light and inform their fans.

E-shopy E-shops
  • E-shopy tvoříme technicky vyladěné (systémy Shoptet, Woocommerce nebo Shopify...) a dbáme na uživatelskou spokojenost. We create technically tuned e-shops (Shoptet, Woocommerce or Shopify systems...) and pay attention to user satisfaction.

Webové aplikace Web applications
  • Ať už potřebujete webovou aplikaci na cokoliv, my se postaráme, aby běžela rychle a v bezpečném prostředí. Whatever you need a web application for, we'll make sure it runs fast and in a secure environment.

Proč RoseStreet Web? Why RoseStreet Web?

Grafické návrhy Graphic design
  • Kompletní návrh UI a UX na míru. Complete custom UI and UX design.

Copywriting je základ úspěchu Copywriting is the basis of success
  • Pomůžeme Vám s psaním výstředních textů se správnými keywords. We will help you with writing eccentric texts with correct ones keywords.

Search Engine Optimization (SEO), PPC
  • Web upravíme, aby seděly všechny prvky, zavedeme Google Search Console, Google Analytics a jiné požadované nástroje třetích stran. We will modify the website to fit all the elements, introduce Google Search Console, Google Analytics and other required third-party tools.

Správa webu Site management
  • Aktualizace pluginů, pravidelné zálohy i na externím úložišti, abychom mohli rychle reagovat, kdyby se něco náhle pokazilo. V rámci správy jsou i drobné úpravy, jakžto úprava textu nebo výměna obrázku. Plugin updates, regular backups even on external storage, even if something goes wrong, we can react quickly. There are also minor adjustments within the administration, such as editing text or replacing an image.

Reference References

Ceník Prices

Prezentační web Presentation web

od 10 000 Kč from 10 000 Kč


Vaše webová vizitka se vším všudy. Your web businesscard with everything.

Prezentační web s originálním designem Presentation website with original design

od 15 000 Kč from 15 000 Kč


Zaujměte své zákazníky výstředním designem. Engage your customers with eccentric design.

FAQ

Rádi Vám vytvoříme návrh webu, ať už se jedná o web prezentační, e-shop či webovou aplikaci. V závislosti požadavku na originalitu designu se liší výsledná cena, viz. ceník. We will be happy to create a website design for you, whether it is a website presentation, e-shop or web application. According the resulting price differs depending on the originality of the design, see our prices.

Rychlý a vizuálně zajímavý prezentační web Vám připravíme i s jednoduchým přístupem do jeho správy. Jeho pravidelnou údržbu (výměna fotek, aktualizování pluginů) můžete klidně za příplatek nechat na nás.We will also prepare a fast and visually interesting presentation website for you with easy access to its management. Its regular maintenance (changing photos, updating plugins) you can easily leave it to us for an additional fee.

Zakázky tohoto druhu realizovat umíme a vytvoření skutečně závisí na míře komplexity. Obecně však lze říct, že menší e-shop lze zhotovit do 1 měsíce.We can implement orders of this kind, and the creation really depends on the level of complexity. In general, however, it can be said that a smaller e-shop can be created within 1 month.