Vrátit se domůBack to homepage

web.

Vaše on-line prezentace dělá nezaměnitelný první dojem. My se Vám o jednu takovou postaráme. Your online presentation makes an unmistakable first impression. We will take care of one for you.

Zařídíme full-service tvorbu působícího webu, následnou správu a jeho šikovné fungování. We will arrange full-service creation of a working website, subsequent management and its efficient operation.

Služby Services

V čem vynikáme? What are we best at?

Prezentační weby Presentation webs
  • Vhodné pro většinu umělců, kteří se chtějí ukázat v tom nejlepším světle a informovat své fanoušky. Suitable for most artists who want to show themselves in the best light and inform their fans.

E-shopy E-shops
  • E-shopy tvoříme technicky vyladěné (systémy Shoptet, Woocommerce nebo Shopify...) a dbáme na uživatelskou spokojenost. We create technically tuned e-shops (Shoptet, Woocommerce or Shopify systems...) and pay attention to user satisfaction.

Webové aplikace Web applications
  • Ať už potřebujete webovou aplikaci na cokoliv, my se postaráme, aby běžela rychle a v bezpečném prostředí. Whatever you need a web application for, we'll make sure it runs fast and in a secure environment.

Proč RoseStreet Web? Why RoseStreet Web?

Grafické návrhy Graphic design
  • Kompletní návrh UI a UX na míru. Complete custom UI and UX design.

Copywriting je základ úspěchu Copywriting is the basis of success
  • Pomůžeme Vám s psaním výstředních textů se správnými keywords. We will help you with writing eccentric texts with correct ones keywords.

Search Engine Optimization (SEO), PPC
  • Web upravíme, aby seděly všechny prvky, zavedeme Google Search Console, Google Analytics a jiné požadované nástroje třetích stran. We will modify the website to fit all the elements, introduce Google Search Console, Google Analytics and other required third-party tools.

Správa webu Site management
  • Aktualizace pluginů, pravidelné zálohy i na externím úložišti, abychom mohli rychle reagovat, kdyby se něco náhle pokazilo. V rámci správy jsou i drobné úpravy, jakžto úprava textu nebo výměna obrázku. Plugin updates, regular backups even on external storage, even if something goes wrong, we can react quickly. There are also minor adjustments within the administration, such as editing text or replacing an image.

Reference References

Ceník Prices

Prezentační web Presentation web

od 10 000 Kč from 10 000 Kč


Vaše webová vizitka se vším všudy. Your web businesscard with everything.

Prezentační web s originálním designem Presentation website with original design

od 15 000 Kč from 15 000 Kč


Zaujměte své zákazníky výstředním designem. Engage your customers with eccentric design.

FAQ

Rádi Vám vytvoříme návrh webu, ať už se jedná o web prezentační, e-shop či webovou aplikaci. V závislosti požadavku na originalitu designu se liší výsledná cena, viz. ceník. We will be happy to create a website design for you, whether it is a website presentation, e-shop or web application. According the resulting price differs depending on the originality of the design, see our prices.

Rychlý a vizuálně zajímavý prezentační web Vám připravíme i s jednoduchým přístupem do jeho správy. Jeho pravidelnou údržbu (výměna fotek, aktualizování pluginů) můžete klidně za příplatek nechat na nás.We will also prepare a fast and visually interesting presentation website for you with easy access to its management. Its regular maintenance (changing photos, updating plugins) you can easily leave it to us for an additional fee.

Zakázky tohoto druhu realizovat umíme a vytvoření skutečně závisí na míře komplexity. Obecně však lze říct, že menší e-shop lze zhotovit do 1 měsíce.We can implement orders of this kind, and the creation really depends on the level of complexity. In general, however, it can be said that a smaller e-shop can be created within 1 month.