Kariéra v Career at

Pro začátek si pojďme rovnou tykat ;)

Kdo jsme a co děláme? Who are we and what do we do?

Jsme skupina nadšených tvůrců, které žene zápal pro kreativní a progresivní tvorbu. Budujeme komunitu stejně nadšených umělců a přibližujeme je k lepším příležitostem a výsledkům. Co to znamená? Orientujeme se v současných trendech a zároveň hledáme a tvoříme nové způsoby kreativního vyjádření. Díky našim pěti základním službám pomůžeme každému umělci jejich tvorbu a jméno posunout o level výš. Jo, a děláme dobrý kafe. We are a group of enthusiastic creators who are driven by a passion for creative and progressive creation. We are building a community of like-minded artists and we bring them closer to better opportunities and results. What does it mean? We orient ourselves in current trends and at the same time search and create new ways of creative expression. Thanks to our five essentials services, we will help every artist to move their work and name forward level up. Oh, and we make good coffee.

Volné pozice Available positions

Pokud máš pocit, že naší myšlenku a tým obohatíš, místo ti mezi námi najdeme a dle tvých dovedností, schopností a zkušeností vytvarujeme. Tvému přínosu se nebráníme v žádné z našich sekcí. If you feel that you will enrich our idea and team, place you among we will find and according to your skills, abilities and experience we shape We do not resist your contribution in any of our sections.

Jak pracujeme? How do we work

  • Systematicky, přátelsky, organizovaně a důvěryhodně. Systematically, friendly, organized and trustworthy.
  • ..a hlavně často. ..and mainly often.
  • Rozvíjíme se, inspirujeme se u nás i ve světě. Neříkáme, že něco nejde, ale hledáme způsoby, jak to jde. We are developing, we are inspired here and in the world. We're not saying that something is not working, but we are looking for ways to make it work.

Co po tobě požadujeme? What do we ask of you?

  • Základní atributy jako nadšení, zvídavost v oboru, spolehlivost, časovou dostupnost, dobrou komunikaci a vstřícnost vůči klientům. Basic attributes such as enthusiasm, curiosity in the field, reliability, timely availability, good communication and friendliness towards clients.
  • Ten zbytek tě doučíme. We'll teach you the rest.

Z natáčení.. From recordings..

Firemní školení Company trainings

Co ti nabídneme? What can we offer you?

  • Práci v týmu, ve kterém každý umí něco a ty budeš jeden/jedna z nás. Work in a team where everyone can do something and you will be one of them of us.
  • Finanční odměny dle odpracovaných zakázek. Financial rewards according to completed orders.
  • Kariérní růst - můžeš začít pozorováním toho, jak se to dělá. Postupně budeš zakázky ovládat sám/sama. Career growth - you can start by observing how it is done. You will gradually control the orders yourself.
  • Remote office ale i prostor na práci. Remote office but also space to work.

Chceš být naší součástí? Want to be part of us?

Pošli svůj životopis s krátkým motivačním dopisem a případným portfoliem na info@rosestreet.cz. Nejsme ti, kteří neodepíšou. Ten nepřijemný pocit známe. Send your CV with a short cover letter and any portfolio on info@rosestreet.cz. We are not the ones who don't write. We know that unpleasant feeling.

Odpovídáme každý den v čase 8:00 - 20:00 během 3 hodin. We reply every day between 8:00 and 20:00 within 3 hours.

Pro urychlení komunikace doporučujeme zavolat, popřípadě do e-mailu zadat Váš telefonní kontakt.

Těšíme se na Vás!
In order to speed up communication, we recommend calling or writing in an e-mail Your telephone contact.

We look forward to you!

RoseStreet Studio, s.r.o.
Růžová 970/7 110 00 Praha 1 - Nové Město


IČO 099 20 072
C 343733 vedená u Městského soudu v Praze

Růžová 970/7 110 00 Praha 1 - Nové Město

info@rosestreet.cz +420 608 703 023

Kreativně-produkční společnost Creative-production company

Instagram LogoFacebook Logo